معرفی مجموعه

کارت همراه

اطلاعات مجموعه

دسته: ورزشی ، آموزشی ، سلامت ورزشی
آدرس: مازندران - آمل - خیابان امام رضا . رضوان 14/1 . نبش غدیر 3 . مجتمع آفتاب 5 . طبقه پنجم . واحد 9
شماره تماس: 09203030921
جنسیت: آقایان و بانوان

278

کلیه مراکز ورزشی ،آموزشی و سلامت استان مازندران

شرکت همراهان دهکده ورزشی سلامت عرضه کننده کارت تخفیف به سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی

برای بهره برداری کارکنان از مراکز ورزشی ، آموزشی و سلامت در سطح استان مازندران

ما در کنار شما می توانیم بهترین و بزرگترین باشیم

برخی از مراکز پذیرنده


برخی از سازمانهای طرف قرارداد

مازندران . آمل . خیابان امام رضا . رضوان 14/1 . نبش غدیر 3 . مجتمع آفتاب 5. طبقه دوم . واحد 4

011-44440259

09203030921

info@kartehamrah.ir