درباره ما

(شرکت همراهان دهکده ورزشی سلامت)

 • چشم انداز

شرکت همراهان دهکده ورزشی سلامت ضمن ارج نهادن و قدر شناسی از مردم بزرگوارعاملی تعیین کننده در ارائه خدمات ورزشی ، رفاهی ، سلامت و آموزش برای تمامی مردم ایران و به ویژه برای عزیزان و زحمتکشان شمال کشور بوده و از نظر عملکردی معیاری مطمئن برای ارزیابی سازمان های مشابه خواهد بود.

 • ماموریت

 • حفظ کرامت انسانی در تمامی اقشار جامعه و امکان دستیابی به خدمات ورزشی ، رفاهی ، سلامت و آموزشی به صورت یکسان برای تمامی اعضای خانواده بزرگ شرکت همراهان دهکده ورزشی سلامت به گونه ای که کارت همراه باید در کیف پول حداقل نیمی از مردم ما قرار گیرد و حق انتخاب در نوع خدمات را برای مصرف کننده محترم شمارد

  • اهداف:

  • در اختیار قراردادن امکانات و خدمات کلیه مراکز ورزشی ، آموزشی و پزشکی برای اعضای کارت همراه

  • امکان بهره برداری و خرید از تمامی فروشگاه های عرضه کننده لباس و وسایل ورزشی

  • ارائه خدمات ورزشی ، آموزشی و سلامت با حداقل 20 درصد تخفیف و دسترسی آسان برای اعضای کارت همراه

  • برنامه ریزی صحیح و استفاده بهینه و هدفمند از بودجه های ورزشی سازمان های دولتی و خدمات ورزشی بخش خصوصی

  • تامین امکان حضور فرزندان و خانواده کارکنان در مراکز آموزشی و ورزشی

   • ایجاد کسب و کار با امکان توسعه در سطح کشور که برای موسسین سودآوری ، برای مردم منفعت ، برای سازمان ها و شرکت ها افزایش تعهد ورضایتمندی وبرای مراکز طرف قرارداد افزایش حضور مشتری را به دنبال خواهد داشت.

ما در کنار شما می توانیم بهترین و بزرگترین باشیم

برخی از مراکز پذیرنده


برخی از سازمانهای طرف قرارداد

مازندران . آمل . خیابان امام رضا . رضوان 14/1 . نبش غدیر 3 . مجتمع آفتاب 5. طبقه دوم . واحد 4

011-44440259

09203030921

info@kartehamrah.ir